a=11 . 3 mũ 22 . 3 mũ 7 -9 mũ 15/(2 . 3 mũ 14 )mũ 2

Question

a=11 . 3 mũ 22 . 3 mũ 7 -9 mũ 15/(2 . 3 mũ 14 )mũ 2

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-07-21T09:43:24+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:44:43+00:00

  Đáp án:

  Ta có  : 

  `A = (11.3^{22} . 3^7 – 9^{15})/(2.3^{14})^2`

  `= (11.3^{29} – (3^2)^{15})/(4.3^{28})`

  `= (11.3^{29} – 3^{30})/(4.3^{28})`

  `= [3^{29}.(11 – 3)]/(4.3^{28})`

  `= (3^{29} . 8)/(4.3^{28})`

  `= 3.2`

  `=6`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-21T09:44:54+00:00

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )