A) 150m=…….km? B) 13dm=…..cm……..m C) 16.2mm=…..cm……dm D) 32cm=……m

Question

A) 150m=…….km?
B) 13dm=…..cm……..m
C) 16.2mm=…..cm……dm
D) 32cm=……m

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-09-13T13:03:22+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T13:04:44+00:00

  a,150m=0.15 Km

  b,13dm=130cm=1.3m

  c,16,2mm=1.62cm=0.162dm

  32cm=0.32m

  0
  2021-09-13T13:05:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 150 km = 0,15 km 

  b, 13 dm = 130 cm = 1,3 m 

  c, 16,2 mm = 1,62 cm = 0,162 dm 

  d, 32 cm = 0, 32 m 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )