a) 15V = ………mv b) 0,6kv = ………V c) 3250V = ……….kv d) 48000mv = ……….V

Question

a) 15V = ………mv
b) 0,6kv = ………V
c) 3250V = ……….kv
d) 48000mv = ……….V

in progress 0
Athena 3 tháng 2021-09-15T23:32:22+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:33:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)  15 V = 15000 mV

   b)   0,6kV = 600 V

   c)   3250V = 3,25 kV

   d)   48000mV = 48 V

  0
  2021-09-15T23:33:58+00:00

  Đáp án:

   a) 15v = 15000 mV

  b) 0,6 kv = 600 V

  c) 3250V = 3,25 kv

  d) 48000mv = 48 V

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )