a) ( -2^4) . 17 . ( -3 )^0 . ( -5 )^6 . ( -1^2n) ( n thuộc N ) b) -2( 2x – 8 ) + 3( 4- 2x ) = -72 – 5( 3x -7) Cần gấp lắm ạ. hứa sẽ vote 5 sao và cảm

Question

a) ( -2^4) . 17 . ( -3 )^0 . ( -5 )^6 . ( -1^2n) ( n thuộc N )
b) -2( 2x – 8 ) + 3( 4- 2x ) = -72 – 5( 3x -7)
Cần gấp lắm ạ. hứa sẽ vote 5 sao và cảm ơn + câu trả lời hay nhất

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-07-08T17:46:06+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T17:48:00+00:00

    b/ <=> -4x +16 + 12 – 6x = -72 – 15x +35

         <=> 5x =-65

          <=> x = -13

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )