a^2+b^2>= a+b-1/2 Giup mik le nha nha gap lam

Question

a^2+b^2>= a+b-1/2 Giup mik le nha nha gap lam

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-13T05:08:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:09:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a^2+b^2>= a+b-1/2`

  `<=>a^2+b^2-a-b+1/2>=0`

  `<=>[a^2-2. 1/2a+(1/2)^2]+[b^2-2. 1/2b+(1/2)^2]=0`

  `<=>(a-1/2)^2+(b-1.2)^2>=0` (luôn đúng)

  Dấu “=” xảy ra khi : `a=b=1/2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )