a.25% của một số là 100 thì số đó là :

Question

a.25% của một số là 100 thì số đó là : A.40 B.400 C.25 D.250 b. một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là : A. 32m vuông B. 33m vuông C. 646m vuông D. 64,6 m vuông c. chu vi hình hình tròn là 21,98cm thì đường kính hình tròn đó là : A. 7cm B. 3,5cm C. 70cm D. 0,7cm

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-07-27T02:22:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:23:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a.25% của một số là 100 thì số đó là : A.40 B.400 C.25 D.250

  b. một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 9,5m và chiều cao là 6,8m thì diện tích hình thang đó là

  : A. 32m vuông B. 33m vuông C. 646m vuông D. 64,6 m vuông

  c. chu vi hình hình tròn là 21,98cm thì đường kính hình tròn đó là :

  A. 7cm B. 3,5cm C. 70cm D. 0,7cm

  0
  2021-07-27T02:23:44+00:00

  a, B -400  ( Đổi 25% = 1/4) => 100 : 1/4 = 400

  b, D – 64,6 m² ( S hình thang = TBC hai đáy x chiều cao ) => 9,5 x 6,8 = 64,6

  c, A – 7cm ( Chu vi hình tròn = đường kính x 3,14 hoặc Bán kính x2x3,14 )=> 21,98 : 3,14 = 7

   #Đóm#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )