a. 3x + 17 = 2 b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

Question

a. 3x + 17 = 2
b. Gia tri tuyet doi x – 1 = 0

in progress 0
Alexandra 2 ngày 2021-12-07T19:12:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:14:05+00:00

  a) 3x + 17 = 2

      3x + 15 = 0

                 x = – 5

  b) Ix-1I = 0

      x – 1 = ± 0

            x = 1

   

  0
  2021-12-07T19:14:15+00:00

  Chào em! Chị làm bài ở dưới nhé!

  a. 3x + 17 = 2

      3x         = 2 – 17

      3x         =   -15

       x          = -15 : 3

       x          = -5

    Vậy x      = -5

  b. | x – 1 |= 0

    ⇒  x – 1 =0

            x      = 0 + 1

             x    = 1

  Vậy x ∈ { 1 }

  Chúc em học tốt!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )