A=3x^2y+6x^2y^2+3xy^3 tại x=-1\2;y=-1\3 giải hộ em với ạ sắp thi rồi ạ

Question

A=3x^2y+6x^2y^2+3xy^3 tại x=-1\2;y=-1\3
giải hộ em với ạ sắp thi rồi ạ

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-11T15:12:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T15:13:15+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `A = 3x^2y + 6x^2y^2 + 3xy^3 = 3xy(x+2xy+y^2)`

  Thay `x = -1/2,y = -1/3` vào biểu thức A ta có :

  `3*(-1/2)*(-1/3)[(-1/2) + 2*(-1/2)*(-1/3) + (-1/3)^2]` $\\$ `= (-1)(-1/2)[(-1/6) + 1/9]` $\\$ `= 1/2*(-1/18) = -1/36`

   

  0
  2021-09-11T15:13:45+00:00

  Đáp án:

  `A=-25/36`

  Giải thích các bước giải:

  `A=3x^2y+6x^2y^2+3xy^3`

  Thay `x=-1/2;y=-1/3` vào biểu thức ta có :

  `A=3.(-1/2)^2.(-1/3)+6.(-1/2)^2.(-1/3)+3.(-1/2).(-1/3)^3`

  `=-1/4+(-1/2)+1/18`

  `=-25/36`

  Vậy giá trị của `A` là `-25/36` tại `x=-1/2;y=-1/3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )