A) 350dm3 > 35000cm3 B) 13m3 21dm3 = 13,21m3 Điền Đ & S HELP

Question

A) 350dm3 > 35000cm3
B) 13m3 21dm3 = 13,21m3
Điền Đ & S HELP

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-16T05:55:25+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:56:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A)350dm3 > 35000cm3     (Đ)

   B)13m3 21dm3 = 13,21m3(S)

  0
  2021-10-16T05:57:16+00:00

  $a) 350dm^3 > 35 000 cm^3$  => Đúng

  $b) 13m^3 21dm^3 = 13,21 m^3$ => Sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )