a) 3km 245m=? b) 5km 34m? c) 307 m = ? doi ra KM ngan thoi nha mn

Question

a) 3km 245m=?
b) 5km 34m?
c) 307 m = ?
doi ra KM ngan thoi nha mn

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-06T21:17:56+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:19:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) 3km 245m= 3+245/1000=3,245km

  b) 5km 34m= 5+34/1000=5,034km

  c) 307 m = 307/1000=0,307km

  0
  2021-10-06T21:19:51+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   a) `3km 245m = 3+“245/1000` `= 3+0,245 = 3,245 km`

  b) `5km 34m = 5+“34/1000` `= 5+0,034 = 5,034 km`

  c) `307 m =` `307/1000` `= 0,307 km`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )