A=4+3^2+3^3+….+3^57+3^58+3^59. Chứng tỏ A chia hết cho 10

Question

A=4+3^2+3^3+….+3^57+3^58+3^59. Chứng tỏ A chia hết cho 10

in progress 0
Arianna 14 phút 2021-09-12T22:58:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:59:46+00:00

  Đáp án: cho mik hỏi đề này trong sách hay giao thêm vậy

  0
  2021-09-12T23:00:16+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gợi ý nhé chứ làm dài dòng lắm bạn ạ

  Bạn muốn chứng minh A chia hết cho 10 thì bạn phải phân tích 10=2×5

  Rồi bạn xem A có chia hết cho 2 không , A có chia hết cho5 không

  Nếu ní chia hết thì nó sẽ chia hết cho 10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )