a)5 16 -5 9 —- . —– + —– . —– -4 25 4 25 Ai giúp mik vs

Question

a)5 16 -5 9
—- . —– + —– . —–
-4 25 4 25
Ai giúp mik vs

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-20T02:20:27+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:22:01+00:00

  5       16      -5      9        

  — .  —- + —- . —- 

  -4      25        4    25

  Lưu ý:   5                  -5

             —-  . (-1)  = —-

               -4                  4

  -5       16       9         -5            -5

  — . ( —   + —-) = —- . 1 = —-

  4        25        25        4             4

  Chúc bạn học tốt ( ^ v ^ )

  0
  2021-10-20T02:22:17+00:00

  a)

  `5/-4 . 16/25 + (-5)/4 . 9/25`

  `=(-5)/4 . 16/25  + (-5)/4 . 9/25 `

  `= (-5)/4 . ( 16/25 +  9 /25 )`

  ` =(-5)/4 . 1`

  ` = (-5)/4`

   ` — – – – – — – – – – – — — – `

     Áp dụng :

  `a.b + b.c = b.(a + c)` hoặc `a.b  – b.c = b .( a – c)   `

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )