a)5-√24 b)12-√140 Giải hộ mình bài này nha,cảm ơn các bạn

Question

a)5-√24
b)12-√140
Giải hộ mình bài này nha,cảm ơn các bạn

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-07-29T10:34:37+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:36:07+00:00

  *Trang 🙂

  b,12-√140

  = 12 – √2².35

  = 12 – 2√35

  =(√7 – √5)²

  a 5-√24

  =5-√2².6

  =5-2√6

  =(√3 – √2)²

  0
  2021-07-29T10:36:18+00:00

  b,12-√140

  = 12 – √2².35

  = 12 – 2√35

  =10√35

  a 5-√24

  =5-√2².6

  =5-2√6

  =3√6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )