A) x<5:..................... B) x là số tròn trăm và 680

Question

A) x<5:..................... B) x là số tròn trăm và 680

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-20T20:37:27+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:38:33+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: A)x là 0,1,2,3,4

  B)x=700

  0
  2021-09-20T20:39:19+00:00

  A) x<5 => x=0,1,2,3,4

  B) 680 x=700

  ~Trang chúc bạn học tốt!~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )