A= (5$m^{3}$ -8$m^{2}$ -9$m^{2}$ ).(-$n^{3}$ +4$n^{3}$)

Question

A= (5$m^{3}$ -8$m^{2}$ -9$m^{2}$ ).(-$n^{3}$ +4$n^{3}$)

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-07-11T00:29:20+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:31:04+00:00

  Đáp án:

   -36

  Giải thích các bước giải:

   A =(5m3-8m2-9m2).(-n3+4n3)

   A =[(5-8-9)m3.m2].[(-1+4)n3]

   A =[(-12)m3.m2].(3.n3)

   A =m3;m2;n3=(-12).3

   A =m3;m2;n3=-36

       Vậy m3;m2,n3 = -36

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )