A=( 50 – 4/13 + 2/15 – 2/17 ) / ( 100 – 8/13 + 4/15 – 4/17 )

Question

A=( 50 – 4/13 + 2/15 – 2/17 ) / ( 100 – 8/13 + 4/15 – 4/17 )

in progress 0
Natalia 3 tháng 2021-09-05T18:36:37+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:37:48+00:00

  $\dfrac{50-\dfrac{4}{13}+\dfrac{2}{15}-\dfrac{2}{17}}{100-\dfrac{8}{13}+\dfrac{4}{15}-\dfrac{4}{17}}\\=\dfrac{\dfrac{165750-1020+442-390}{3315}}{\dfrac{331500-2040+884-780}{3315}}\\=\dfrac{164782}{3315}=\dfrac{164782}{329564}=\dfrac{1}{2}$

   

  0
  2021-09-05T18:38:24+00:00

  Đáp án:

  A = 1/2

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )