A=5n+1/n+1 (n khác -1).tìm n thuộc N để A thuộc Z

Question

A=5n+1/n+1 (n khác -1).tìm n thuộc N để A thuộc Z

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-11T19:10:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T19:11:51+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Để `A∈Z`

  `=>(5n+1)/(n+1)∈Z`

  `=>5n+1` $\vdots$ `n+1`

  `=>5(n+1)-4` $\vdots$ `n+1`

  `⇒4` $\vdots$ `n+1` . Do `5(n+1)` $\vdots$ `n+1`

  `⇒n+1∈Ư(4)={±1;±2;±4}`

  `⇒n∈{0;1;3;-2;-3;-5}`

  Mà `n∈N` và `n\ne-1`

  `=>n∈{0;1;3}`

  Vậy để `A∈Z` thì `n∈{0;1;3}`

   

  0
  2021-10-11T19:12:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )