a, 8×8×8×…×8(có 1000 số 8) b,4×14×…×2084 Mỗi tích trên có tận cùng là mấy ??

Question

a, 8×8×8×…×8(có 1000 số 8)
b,4×14×…×2084
Mỗi tích trên có tận cùng là mấy ??

in progress 0
Audrey 1 tuần 2021-12-07T00:17:23+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:18:48+00:00

  a, 8×8×8×…×8(có 1000 số 8)

  =………………….16

  b,4×14×…×2084

  =………………….16

  0
  2021-12-07T00:19:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, 8×8×8×…×8( có 1000 số 8 )

  vậy tích trên có tận cùng là 8

  b,4×14×…×2084

   =  16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )