a) A= 5x +3y / 6x- 7y biết x/y =2/3 b) B= x+y/X-y biết x/y = 3/5 bài 2 tìm số nghịch đảo 1/5.7+ 1/7.9 +……….+ 1/63.65 giúp mình với vote 5 sao gi

Question

a) A= 5x +3y / 6x- 7y biết x/y =2/3
b) B= x+y/X-y biết x/y = 3/5
bài 2 tìm số nghịch đảo
1/5.7+ 1/7.9 +……….+ 1/63.65
giúp mình với vote 5 sao
giúp mình với mn ơi mình sắp đi học rồi

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-12T13:15:10+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T13:16:22+00:00

  `a,` Ta có: `x/y = 2/3 ⇒ x/2 = y/3 = k`

  `⇒ x = 2k ; y = 3k`

  Thay `x` và `y` vào `A` ta có:

  `A = (5. 2k + 3. 3k)/(6. 2k – 7. 3k) = (10k + 9k)/(12k – 21k) = (19k)/(-9k) = 19/(-9)`

  `b,` Ta có: `x/y = 3/5 ⇒ x/3 = y/5 = k`

  Thay `x` và `y` vào `B` ta có:

  `B = (x + y)/(x – y) = (3k + 5k)/(3k – 5k) = (8k)/(-2k) = -4`

  `2, A = 1/(5.7) + 1/(7.9) + … + 1/(63. 65)`

  `= 1/2(1/5 – 1/7 + 1/7 – 1/9 + … + 1/63 – 1/65)`

  `= 1/2(1/5 – 1/65)`

  `= 1/2. 12/65`

  `= 6/65`

  `⇒` Số nghịch đảo là: `65/6`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )