a).ab= -6 và nếu thêm 1 vào a thì tích đó tăng thêm 2 đơn vị b)ab= -12 và nếu thêm 2 vào b thì tích đó tăng thêm 6 đơn vị

Question

a).ab= -6 và nếu thêm 1 vào a thì tích đó tăng thêm 2 đơn vị
b)ab= -12 và nếu thêm 2 vào b thì tích đó tăng thêm 6 đơn vị

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-07-16T16:13:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:14:15+00:00

  Đáp án:

  (a,b)∈{(0;−4);(1;−2);(3;−1);(−2;4);(−3;2);(−5;1)} Giải thích các bước giải:

  Theo đề bài ra, ta có:

  (a+1)b=-6+2

  ⇔ (a+1)b=-4

  Ta có bảng:

  a+1     1          2         4       -1        -2       -4

  a         0          1          3       -2        -3       -5

  b       -4          -2        -1        4        2          1

  Mk xin ctlhn cho nhóm ạ!!

   

  0
  2021-07-16T16:14:47+00:00

  Theo đề bài , ta có `:`

  `( a + 1 )` `×` `b` `=` `-6` `+` `2`

  `⇔` `( a + 1 )` `b` `=` `-4`

  `⇒` Ta có bảng sau `:`

  `a` `+` `1`     `1`          `2`         `4`       `-1`        `-2`       `-4`

  `a`                `0`          `1`          `3`       `-2`        `-3`       `-5`

  `b`               `-4`         `-2`        `-1`       `4`        `2`          `1`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )