a) Xác định đường thẳng (d) đi qua hai điểm: A(-2; – 4) và B(1; 5) b) Tìm toạ độ giao điểm E của đường thẳng (d) và đường thẳng (d’) có phương trình

Question

a) Xác định đường thẳng (d) đi qua hai điểm: A(-2; – 4) và B(1; 5)
b) Tìm toạ độ giao điểm E của đường thẳng (d) và đường thẳng (d’) có phương trình:
2x – 2y =1

in progress 0
Cora 1 năm 2021-12-02T07:24:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:25:57+00:00

  Đáp án:

   a>

  (d) đi qua 2 điểm => có pt

  (x+2)/(1+2)=(y+4)/(5+4).

  b>

  tọa độ của E là nghiệm hệ:

  {2x-2y=1;

  2x-y=-2.

  <=>{y=-3;

          x=-5/2

  =>E(-5/2;-3).

  Giải thích các bước giải:

   cần chi tiết hơn bảo lại nhé!

  0
  2021-12-02T07:26:37+00:00

  Đáp án:

   a) Gọi PT đường thẳng (d) có dạng y=ax+b

  Vì (d) đi qua A(-2; – 4) ⇒ -4=-2a+b (1)

  Vì (d) đi qua B(1; 5) ⇒ 5=a+b (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{-4=-2a+b} \atop {5=a+b}} \right.$

  ⇒ a = 3, b = 2

  Vậy (d) có dạng là y = 3x+2

  b) Xét hoành độ giao điểm của (d) và (d’):

  3x+2 = $\frac{-1+2x}{2}$ 

  ⇔ 2.(3x – 2) = -1+2x

  ⇔ 6x – 4 = -1+2x

  ⇔ 6x – 2x = 4 – 1

  ⇔ 4x = 3

  ⇔ x = $\frac{3}{4}$ 

  ⇒ y =3.$\frac{3}{4}$ + 2

   y = $\frac{17}{4}$ 

  Vậy E($\frac{3}{4}$ ; $\frac{17}{4}$)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )