a, Bạn An đi từ nhà đến trường với V=12,5km/h trong 15p . hỏi nhà An cách trường bao nhiêu km b, biểu diễn trọng lực của 1 vật có khối lượng 4kg ( the

Question

a, Bạn An đi từ nhà đến trường với V=12,5km/h trong 15p . hỏi nhà An cách trường bao nhiêu km
b, biểu diễn trọng lực của 1 vật có khối lượng 4kg
( theo tỉ lệ xích tự chọn )

in progress 0
Eliza 3 tuần 2021-08-23T18:49:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:50:48+00:00

  tóm tắt a,v=12,5 km/h

  t=15p=0,25h

   

  Giải thích các bước giải: bạn an từ nhà đến trường cách : v.t=s =>12,5 . 0,25= 3(km)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )