a. Cấu tạo răng, hàm của trâu phù hợp với loại thức ăn của trâu như thế nào? b. Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡn

Question

a. Cấu tạo răng, hàm của trâu phù hợp với loại thức ăn của trâu như thế nào?
b. Nêu sự khác biệt cơ bản trong hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng ở ĐV ăn cỏ nhai lại và ĐV ăn cỏ không nhai lại.
c. Tại sao trâu, bò đều ăn cỏ nhưng Pr của trâu khác với Pr của bò?

in progress 0
Skylar 4 tuần 2021-07-08T19:45:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T19:46:54+00:00

  a.

  * Hàm: hàm lớn tạo khoảng không gian chứa thức ăn

  * Răng: 

  + Không có răng cửa trên, có tấm sừng để tì vào giúp giữ cỏ

  + Răng cửa và răng nanh bằng nhau giúp giữ và giật cỏ

  + Răng trước hàm và răng hàm lớn với nhiều gờ cứng giúp nghiền nát cỏ.

  b.

  Điểm khác nhau cơ bản giữa giữa đv ăn cỏ nhai lại và không nhai lại:

  * Đv nhai lại: 

  – Dạ dày có 4 ngăn, mỗi ngăn có 1 nhiệm vụ riêng

  + Dạ cỏ: chứa và đảo trộn thức ăn với nước bọt và vsv cộng sinh

  + Dạ múi khế: chứa và đẩy thức ăn ngược lại lên miệng

  + Dạ lá sách: Hấp thụ bớt nước 

  + Dạ múi khế: Tiết ra enzyme và HCl để tiêu hóa thức ăn

  – Manh tràng: phát triển, chứa vsv cộng sinh 

  * Đv không nhai lại

  – Dạ dày: dạ dày đơn, rất lớn

  – Manh tràng: rất phát triển, các vsv cộng sinh hoạt động rất tích cực 

  c.

  Sự tổng hợp hợp protein theo cơ chế:

  $ADN\xrightarrow{phiên mã}mARN\xrightarrow{dịch mã}protein$

  do đó, protein của trâu, bò do thông tin từ hệ gen quy định. Mà hệ gen của trái và bò là khác nhau

  $→$ protein khác nhau 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )