a, cho 2 bóng đèn loại 24A-0,8A và 24V-12A các kí hiệu đó cho ta biết điều gì b, mắc nối tiếp hai bóng đèn với nhau vào hiệu điện thế 12V và cường độ

Question

a, cho 2 bóng đèn loại 24A-0,8A và 24V-12A các kí hiệu đó cho ta biết điều gì
b, mắc nối tiếp hai bóng đèn với nhau vào hiệu điện thế 12V và cường độ dòng điện chạy qua 2 đèn. nêu nhận xét về độ nóng của mỗi bóng đèn để chúng sáng bình thường thì phải mắc chúng như thế nào và sử dụng hiệu điện thế là bao nhiêu
c, tính điện năng tiêu thụ và tiền điện phải trả của hai bóng đèn trong thời gian 1 tháng biết 2 bóng đèn dùng 3 giờ trong 1 ngày và giá điện là 700đ/1KWh

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-11-30T13:39:49+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:41:00+00:00

  Đáp án:

  a) Đ1(24V-0,8A ) Cho biết hiệu điện thế định mức của đèn 2 là 24V và cường độ dòng điện định ức là 0,8A

  Đ2(24V-1,2A) Cho biết hiệu điện thế định mức của đèn 2 là 24V và cường độ dòng điện định mức là 1,2A

  b) Rd1=U1I1=240,8=30Ω;R2d2=U2I2=241,2=20ΩRd1=U1I1=240,8=30Ω;R2d2=U2I2=241,2=20Ω

  Vì R1ntR2=>Rtđ=R1+R2=50ΩΩ

  Để 2 đèn không bị cháy thì I=Idm =Id1=0,8A ( dm là định mức )

  =>Udm=Idm.Rtđ=50.0,8=40V

  Vì Ud1=Ud2=> Đèn 1 mắc song song với đèn 2 ( Hệ thức của hai điện trở mắc song song)

  Ta có R1//R2=>Rtđ’=R1.R2R1+R2=30.2030+20=12ΩR1.R2R1+R2=30.2030+20=12Ω

  I=Idm=Id1=0,8A

  =>U’dm=Idm.Rtđ’=0,8.12=9,6V

   

  0
  2021-11-30T13:41:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a) Đ1(24V-0,8A ) Cho biết hiệu điện thế định mức của đèn 2 là 24V và cường độ dòng điện định ức là 0,8A

  Đ2(24V-1,2A) Cho biết hiệu điện thế định mức của đèn 2 là 24V và cường độ dòng điện định mức là 1,2A

  b) Rd1=U1I1=240,8=30Ω;R2d2=U2I2=241,2=20ΩRd1=U1I1=240,8=30Ω;R2d2=U2I2=241,2=20Ω

  Vì R1ntR2=>Rtđ=R1+R2=50ΩΩ

  Để 2 đèn không bị cháy thì I=Idm =Id1=0,8A ( dm là định mức )

  =>Udm=Idm.Rtđ=50.0,8=40V

  Vì Ud1=Ud2=> Đèn 1 mắc song song với đèn 2 ( Hệ thức của hai điện trở mắc song song)

  Ta có R1//R2=>Rtđ’=R1.R2R1+R2=30.2030+20=12ΩR1.R2R1+R2=30.2030+20=12Ω

  I=Idm=Id1=0,8A

  =>U’dm=Idm.Rtđ’=0,8.12=9,6V

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )