a, Cho a

Question

a, Cho a

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-10-06T15:22:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:24:11+00:00

  a/ ta có; a<b ,c<d 

  => a+c<b+d

  b /  ta có ;a<b,c<d

  =>a.c<c.d

  đáp án hiển nhiên đấy bạn ko cần  c/m đâu

   

  0
  2021-10-06T15:24:17+00:00

  Đáp án: nó hiển nhiên mà CM gì nữa vậy:)))

   

  Giải thích các bước giải:

  a)Ta có a<b => b-a>0

           c<d => d-c>0

  => b-a+d-c > 0 => b+d > a+c 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )