a)cho các chất sau,chất nào tác dụng với oxi:s,co2,p,fe,al2o3,ch4,cuo b)lập phương trình hóa học

Question

a)cho các chất sau,chất nào tác dụng với oxi:s,co2,p,fe,al2o3,ch4,cuo b)lập phương trình hóa học

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2021-11-24T10:31:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:33:39+00:00

  Đáp án:

  a. S, P, Fe, CH4

  b.

  S + O2 –> SO2

  2P + 5O2 –> 2P2O5

  3Fe + 2O2 –> Fe3O4

  CH4 + 2O2 –> CO2 + 2H2O

  0
  2021-11-24T10:33:46+00:00

  Đáp án:

  $a/$ S, P, Fe, CH4

  $b/$

  $S + O_{2} -to-> SO_{2}$

  $4P + 5O_{2}-to-> 2P_{2}O_{5}$

  $3Fe + 2O_{2} -to-> Fe_{3}O_{4}$ 

   $CH_{4} + 2O_{2} -to-> CO_{2} + 2H_{2}O$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )