a,Cho f(x)=x^2+ax+b và g(x)=x-1. Tìm giá trị của a và b để f(x):g(x) b, Cho f(x)=2x^2+mx-n và g(x)=2x+4. Tìm giá trị của m và n đ

Question

a,Cho f(x)=x^2+ax+b và g(x)=x-1. Tìm giá trị của a và b để f(x):g(x) b, Cho f(x)=2x^2+mx-n và g(x)=2x+4. Tìm giá trị của m và n để f(x):g(x) c,Cho f(x)=3x^2+mx-5 và g(x)=x+2. Tìm giá trị của m để f(x):g(x) d,Cho f(x)=x^2-4x+m và g(x)=x-5. Tìm giá trị của m để f(x):g(x)

in progress 0
Camila 2 ngày 2021-09-26T16:15:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T16:17:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-26T16:17:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )