a) cho góc AOB. trong góc AOB vẽ các tia OC;OD sao cho AOC=BOD. chứng minh BỘC=AOD b)cho tam giác ABC. gọi M là một điểm thuộc cạnh AC, gọi E là điểm

Question

a) cho góc AOB. trong góc AOB vẽ các tia OC;OD sao cho AOC=BOD. chứng minh BỘC=AOD
b)cho tam giác ABC. gọi M là một điểm thuộc cạnh AC, gọi E là điểm thuộc cạnh AB. đường thẳng CE cắt cạnh AB của tam giác ABM. giải thích vì sao CE cắt cạnh BM của tam giác ABM

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2021-08-22T13:48:10+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:49:21+00:00

  Đáp án:

  Ta có: nên
   nên các tia OC, OD ở trong góc AOB nên:
  b.
  Vì (góc vuông nhỏ hơn góc tù)
   nằm giữa hai tia OA và OB.
   (góc vuông nhỏ hơn góc tù)
   nằm giữa hai tia OA và OB
   và OD nằm giữa hai tia OA và OD
  Phân giác OM của góc nằm giữa hai tia OA và OB (*)
  Mặt khác: Do OM là phân giác của góc nên
  Theo chứng minh trên, ta có:
   hay (**)
  Từ (*) và (**) là tia phân giác góc AOB.
  OC⊥OA Aˆ OC = 90
  0
  OD⊥OB BˆOD = 90
  0
  Aˆ OD = Aˆ OB − BˆOD = Aˆ OB − 90
  0
  BˆOC = Aˆ OB − Aˆ OC = Aˆ OB − 90
  0
  ⇒ Aˆ OD = BˆOC
  Aˆ OC < Aˆ OB
  ⇒ OC
  BˆOD < Aˆ OB
  ⇒ OD
  ⇒ OC
  ⇒ Cˆ OD
  Cˆ OD Mˆ OC = Mˆ OD
  BˆOC = Aˆ OD ⇒ Mˆ OC + BˆOC = Mˆ OD + Aˆ OD Mˆ CB = Mˆ OA

  Giải thích các bước 

  0
  2021-08-22T13:50:08+00:00

   

                      Bài mk nhé bạn ^~^

  Giải thích các bước giải :

  B O A D C

  Ta có : Tia OD nằm giữa hai tia OC và OB , nên ta có : 

  COD + BOD = BOC

  Tia OC nằm giữa hai tia OD và OA , nên ta có : 

  AOC + COD = AOD

  Mà COD = COD và AOC = BOD ( theo giả thiết )

  Nên COD + BOD = AOC + COD 

  Vậy BOC = AOD đpcm

                          Cho mk xin câu tlhn nhé bạn ^ω^

                                       Chúc bạn học tốt !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )