a) Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 240cm2. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho: AB= 3 x AM, AC= 3 x AN. Gọi E

Question

a) Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 240cm2. Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho: AB= 3 x AM, AC= 3 x AN. Gọi E là giao điểm của CM và BN.
Tính diện tích tứ giác BCNM.
Vẽ hình ra nhé! Nhờ các chuyên gia và mod làm hộ.

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-13T11:59:28+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:01:02+00:00

  $S_{ABN}$ = $\frac{1}{3}$ $S_{ABC}$ (Vì chung đường cao hạ từ B xuống AC và AC = 3 x AN)

  $S_{ABN}$ là:

  240 : 3 = 80 (cm²)

  $S_{CBN}$ là:

  240 – 80 = 160 (cm²)

  $S_{AMN}$ = $\frac{1}{3}$ $S_{ABN}$ (Vì chung đường cao hạ từ N xuống AB và AB = 3 x AM)

  $S_{AMN}$ là:

  80 : 3 = 80/3 (cm²)

  $S_{MBN}$ là:

  80 – 80/3 = 160/3 (cm²)

  $S_{MNCB}$ là:

  160 + 160/3 = 640/3 (cm²)

  0
  2021-09-13T12:01:23+00:00

  Đáp án:

  K phải mod nhg vẫn có lời giải ok
  K bt mih làm đúng k
  Chúc bạn học tốt!!!

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  *S tam giác AMN = $\frac{1}{3}$ S tam giác ANB (Chung chiều cao hạ từ N;đáy AM=$\frac{1}{3}$ AB)

  S tam giác ANB =$\frac{1}{3}$ tam giác ABC(Chung chiều cao hạ từ B;đáy AN=$\frac{1}{3}$ AC)

   S tam giác AMN = $\frac{1}{3}$ ×$\frac{1}{3}$ S tam giác ABC

                              = $\frac{1}{9}$S tam giác ABC

  S tứ giác BCNM=1 – $\frac{1}{9}$ S tam giác ABC

                           = $\frac{8}{9}$  tam giác ABC

                           =240 ×$\frac{8}{9}$  

                           =$\frac{640}{3}$ cm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )