xã đại đồng nuôi 15560 con vịt .xã chiến thắng nuôi ít hơn xã đại đồng 1568 con vịt nhưng lại nhiều hơn xã hoà bình 1345 con vịt. hỏi cả ba xã nuôi ba

Question

xã đại đồng nuôi 15560 con vịt .xã chiến thắng nuôi ít hơn xã đại đồng 1568 con vịt nhưng lại nhiều hơn xã hoà bình 1345 con vịt. hỏi cả ba xã nuôi bao nhiêu con vịt?

in progress 0
Kennedy 3 tháng 2021-09-10T03:42:39+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:44:21+00:00

  Đáp án:

  42199 con

  Giải thích các bước giải:

  xã chiến thắng nuôi số con vịt là

  15560-1568=13992 con

  xã hoà bình nuôi số con vịt là

   13992-1345=12647 con

  cả ba xã nuôi số con vịt là

  13992+12647+15560=42199 con

  đáp số 42199 con

  0
  2021-09-10T03:44:25+00:00

  Đáp án:

  Xã chiến thắng nuôi số con vịt là;

               15560-1568=13992 (con)

  Xã hoà bình nuôi số con vịt là:

               13992-1345=12647 (con)

  Cả ba xã nuôi số con vịt là:

                   13992+12647+15560=42199 (con)

                            đáp số: 42199 con vịt

  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ 

  NHÓM MÌNH ÍT ĐIỂM QUÁ

  MONG BẠN CHO HAY NHẤT Ạ

  MÀ BẠN CÓ VÀO MÌNH KHÔNG MÌNH CHO TẤT 

                       NO COPPY                          

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )