a. hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đông đặc của băng phiến của nước đá b.so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của cùng 1 chất

Question

a. hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ đông đặc của băng phiến của nước đá
b.so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của cùng 1 chất

in progress 0
Daisy 5 tháng 2021-07-16T07:07:55+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:09:04+00:00

  a.-Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của băng phiến là 80độ C.

  -Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước đá là 0độ C.

  b.Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của cùng một chất đều bằng nhau.

   

  0
  2021-07-16T07:09:27+00:00

  Đáp án:

   a)nhiệt độ nóng chảy (đông đặc) của băng phiến là $80^{o}$C 

  b)Nhiệt độ nóng chảy và đông đặc của các chất giống nhau sẽ bằng nhau

  Giải thích các bước giải:

   cho mình ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )