a. Hãy nêu những việc làm cụ thể của bản thân hoặc gia đình em đến cơ quan nào và tới bộ phận nào để giải quyết? ( ít nhất 3 việc) b. Tình huống: Nhà

Question

a. Hãy nêu những việc làm cụ thể của bản thân hoặc gia đình em đến cơ quan nào và tới bộ phận nào để giải quyết? ( ít nhất 3 việc)
b. Tình huống:
Nhà An quyết định cả nhà đi vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống, An cũng theo vào đó để học. Hè xong nhà An phải đi để còn xin đi học. Vậy gia đình An cần phải đến cơ quan nào để giải quyết? Hãy nêu giúp cách cho bạn nhé.

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-11T09:27:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:28:32+00:00

  a.  Giấy khai sinh: Ủy ban nhân dân

      Giấy thường trú: ủy ban nhân dân

  b ủy ban nhân dân, 

  0
  2021-07-11T09:29:13+00:00

  a, lễ kết hôn

     làm chứng minh nhân dân

     làm thẻ căn cước 

  b,cơ quan xã phường 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )