xã hội mà được coi là xã hội phát triển vì con người vì sao nói xã hội chủ nghĩa là xã hội phát triển vì con người Thách Ai làm đc 2 câu này Khó lắm đ

Question

xã hội mà được coi là xã hội phát triển vì con người
vì sao nói xã hội chủ nghĩa là xã hội phát triển vì con người
Thách Ai làm đc 2 câu này
Khó lắm đó。◕‿◕。

in progress 0
Bella 1 năm 2021-07-30T08:40:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:42:05+00:00

  Trong kho tàng lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam có một nội dung bao chứa rộng lớn cả về lý luận và thực tiễn, nhằm xây dựng chế độ mới và giải phóng con người, vì con người, đó là: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”

  0
  2021-07-30T08:42:14+00:00

  vì :

  +nơi đó, con người được tự do sinh sống mà không hề bị cai trị như trước(tất nhiên vẫn phải có phép tắc và pháp luật,điều cấm, điều lệnh)

  +con người được sống yên ổn, hạnh phúc hơn

  +con người được sống theo 1 lối sống mới hơn, hiện đại hơn do đảng và nhà nước đứng đầu

  +cuộc sống tốt hơn do điều kiện kinh tế đang dần phát triển, không có chiến tranh như trước nữa.

  CHÚC BN NĂM MỚI VUI KHỎE VÀ HỌC GIỎI THÊM NHA! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )