Xã hội phong kiến được thiết lập theo đế chế gì?

Question

Xã hội phong kiến được thiết lập theo đế chế gì?

in progress 0
Adeline 4 ngày 2021-12-06T14:38:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:39:54+00:00

  chế độ quân chủ

  0
  2021-12-06T14:40:04+00:00

  theo chế độ quân chủ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )