Xã hội phong kiến phương đông được hình thành như thế nào?

Question

Xã hội phong kiến phương đông được hình thành như thế nào?

in progress 0
Caroline 18 phút 2021-09-15T10:33:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:35:06+00:00

  =>Sự hình thành xã hội phong kiến.các phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến tương đối sớm, từ trước Công nguyênn ( Từ thế kỷ III trc CN đến khoảng thế kỷ X)

  @Ngoclinh

  0
  2021-09-15T10:35:16+00:00

  Xã hội phong kiến ở phương Đông được hình thành từ thế kỉ III TCN đến khoảng thế kỉ X

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )