Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào ?

Question

Xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây được hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào ?

in progress 0
Ivy 3 tuần 2021-11-24T15:19:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T15:20:51+00:00

  Xã hội phong kiến phương Đông: 3 giai cấp 

  Nông dân, quý tộc, nô lệ

  Xã hội phong kiến phương Tây: 2 giai cấp

  Chủ nô, nô lệ

  0
  2021-11-24T15:21:07+00:00

  – Phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh.

  – Phương Tây: Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )