a, Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

Question

a, Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơn vị?

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-09-07T00:28:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:29:54+00:00

  Đáp án:

  `H` (Hidro) làm đơn vị ; `O` (Oxi) làm 2 đơn vị 

  Giải thích các bước giải:

  a) Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố `H` làm đơn vị, nguyên tố `O` làm hai đơn vị

  Study well

  0
  2021-09-07T00:30:16+00:00

  Đáp án:

  H (Hidro) làm đơn vị ; O (Oxi) làm 2 đơn vị 

  Giải thích các bước giải:

  Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố  làm đơn vị, nguyên tố  làm hai đơn vị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )