A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗ

Question

A. Khi chia một số tự nhiên cho 4 được số dư là 2. Số dư trong phép chia số tự nhiên đó cho 2 là
B: Một lớp học có 40 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất 6 học sinh. Hỏi số nhóm ít nhất có thể là.
C: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 8cm. Diện tích hình tam giác ABC là

in progress 0
Maria 1 năm 2021-09-03T16:39:10+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:40:11+00:00

  B . 40 : 6 = 6 dư 4

  Vậy ít nhất có 6 nhóm

  C. Diện tích tam giác ABC bằng nửa diện tích hình chữ nhật ABCD
  1/2 x 12 x 8 = 48 cm vuông.
  Đường chéo AC chia hình chữ nhật ra làm hai.
  Hoặc tính diện tích tam giác ABC là tam giác vuông nên diện tích của nó = 1/2 tích của hai cạnh góc vuông.

   

  0
  2021-09-03T16:40:17+00:00

  A. Chia 4 dư 2m

  Lấy 2:2 = 1 dư 0

  B. 40 : 6 = 6 dư 4

  Vậy ít nhất có 6 nhóm

  C. Diện tích tam giác ABC bằng nửa diện tích hình chữ nhật ABCD
  1/2 x 12 x 8 = 48 cm vuông.
  Đường chéo AC chia hình chữ nhật ra làm hai.
  Hoặc tính diện tích tam giác ABC là tam giác vuông nên diện tích của nó = 1/2 tích của hai cạnh góc vuông.

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )