a. Khi nhiệt độ của một lượng khí tăng lên, hãy mô tả hiện tượng xảy ra đối với các phân tử khí. b. Khi nhiệt độ của một khối nhôm giảm, hãy cho biết

Question

a. Khi nhiệt độ của một lượng khí tăng lên, hãy mô tả hiện tượng xảy ra đối với các phân tử khí.
b. Khi nhiệt độ của một khối nhôm giảm, hãy cho biết khối lượng của nhôm thay đổi như thế nào? Giải thích?

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-11-10T20:15:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-10T20:17:19+00:00

    Giải thích các bước giải:

    1. Khi nhiệt độ của một lượng khí tăng lên, các phân tử khí nóng dần, chuyển động nhanh hơn

    2. Khi nhiệt độ của khối nhôm giảm thì khối lượng không đổi, thể tích của khối nhôm giảm làm khối lượng riêng của vật tăng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )