a là nguyên tố p và có 3e ở phân lớp p vậy a thuộc nhóm nào

Question

a là nguyên tố p và có 3e ở phân lớp p vậy a thuộc nhóm nào

in progress 0
Samantha 4 tuần 2021-09-07T00:31:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:33:09+00:00

  Đáp án:

   Nguyên tố A thuộc nhóm VA vì có 5 electron ở lớp ngoài cùng

  Giải thích các bước giải:

  \(CHe:1{s^2}2{s^2}2{p^3}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )