A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3.0 điểm) Câu I. (3.0 điểm) Thời kì 1945-2000, trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức liên kết khu vực. 1. Em hãy nêu mục tiêu ho

Question

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3.0 điểm)
Câu I. (3.0 điểm)
Thời kì 1945-2000, trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức liên kết khu vực.
1. Em hãy nêu mục tiêu hoạt động của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu u (EU). (1.0 điểm)
2. Vì sao quá trình hội nhập khu vực ở Đông Nam Á, châu u gặp nhiều trở ngại? (1.0 điểm)
3. Có đúng không khi khẳng định rằng: “Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho tổ chức ASEAN”? Hãy giải thích. (1.0 điểm)
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7.0 điểm)
Câu II. (2.5 điểm) Dưới thời thuộc Pháp (1919-1930), Việt Nam đã có một xã hội hiện đại.
1. Nêu hiểu biết của em về hai giai cấp thể hiện cho một xã hội hiện đại. (1.0 điểm)
2. Bày tỏ suy nghĩ của em về ý kiến: “Giai cấp nông dân Việt Nam không thể vươn lên nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng”. (1,5 điểm)
Câu III. (2.5 điểm) Năm 1954, Việt Nam đã diễn ra trận quyết chiến lược ở Điện Biên Phủ.
1. Nêu mục tiêu của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong chiến dịch Điện Biên Phủ (0.5 điểm)
2. Vì sao Đảng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Pháp đều quyết định chọn Điện Biên Phủ làm nơi quyết chiến chiến lược? (2.0 điểm)
Câu IV. (2.0 điểm) Giai đoạn 1954 – 1975, đế quốc Mĩ đã tiến hành bốn chiến lược chiến tranh ở miền Nam Việt Nam:
1. Quân đội Mĩ trực tiếp tham chiến trong chiến lược chiến tranh nào? Nêu hiểu biết của em về chiến lược chiến tranh đó? (1.0 điểm).
2. Kháng chiến chống Mĩ kết thúc có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam? (1.0 điểm).

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-08T23:35:17+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:36:47+00:00

  Câu 1:

  1)Mục tiêu:

  Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên.

  2)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )