a) Lớp 5A quyên góp được 480 000 đồng, lớp 5B quyên góp được số tiền bằng 97,5% số tiền lớp 5A. Lớp 5B quyên góp được số tiền là bao nhiêu?

Question

a) Lớp 5A quyên góp được 480 000 đồng, lớp 5B quyên góp được số tiền bằng 97,5% số tiền lớp 5A. Lớp 5B quyên góp được số tiền là bao nhiêu?

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-30T15:07:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:08:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Số tiền lớp 5B quyên góp được là:

  `480\ 000 × 97,5%=468\ 000` (đồng)

  ĐS: `468\ 000` đồng

  0
  2021-11-30T15:08:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   lớp 5B quyên góp số tiền là

  480 000 x 97,5:100=468 000 ( đồng )

  cách 2

   lớp 5B quyên góp số tiền là

  480 000 : 100 x 97,5=468 000 ( đồng)

  chúc bạn học tốt , nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )