a]M=xxx+37 là số nguyên tố hay hợp số b] TÌm số tự nhiên x,y soa cho 35x4y là bội của 3 và x-y=5

Question

a]M=xxx+37 là số nguyên tố hay hợp số
b] TÌm số tự nhiên x,y soa cho 35x4y là bội của 3 và x-y=5

in progress 0
Iris 2 giờ 2021-09-07T11:23:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:25:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.$M=\overline{xxx}+37=111.x+37=37(3x+1)$ chia hết cho 37 suy ra M là hợp số

  b.Do $\overline{35x4y}$ là bội của 3 suy ra 3+5+x+4+y=12+x+y chia hết cho 3 suy ra x+y chia hết cho 3

  mà x-y=5 suy ra y=x-5 suy ra 2x-5 chia hết cho 3 

  suy ra $x\in\left\{ 1,4,7\right\}$

  suy ra $y\in\left\{ -4, -1, 2\right\}$

  Vì x,y là chữ số nên (x,y)=(7,2)

  Vậy số cần tìm là: 35742

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )