à mọi người ơi lại giúp e với , chép mạng cũng đc miễn đầy đủ để cô chữa đề cương NÊu nội dung của quyên được pháp luật bảo hộ tính mạng,thân thể.,sức

Question

à mọi người ơi lại giúp e với , chép mạng cũng đc miễn đầy đủ để cô chữa đề cương
NÊu nội dung của quyên được pháp luật bảo hộ tính mạng,thân thể.,sức khỏe,danh dự và nhân phẩm

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-25T15:25:01+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T15:26:04+00:00

   Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm là quyền cơ bản của công dân.

  * Pháp luật nước ta quy định:

  • CD có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.Không ai được xâm phạm thân thể của người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
  • CD có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó là mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác.
  • Mọi việc làm xâm hại đến ính mạng, thân thể, sức khỏe danh dự và nhân phẩm của người khác đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc.

  * Quy định của pháp luật: Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.
  Chúc pạn hok tốt

  0
  2021-08-25T15:26:07+00:00

  a, quyền được pháp luật bảo về tính mạng

  * Pháp luật nước ta quy định:

  – Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là: Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác… đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Ví dụ : Không được đánh người tùy tiện ; không được mắng chửi người khác tùy tiện.

  – Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật. Ví dụ : Không ai được bắt giam người tùy tiện trừ có quyết định của Viện kiểm sát và tòa án.

  b. Trách nhiệm của công dân:

  – Phải biết tự bảo vệ quyền của mình, tố cáo những việc làm sai trái với qui định của pháp luật.

  – Chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.

  – Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )