a) Một chiếc xe đã qua sử dụng được bán với giá 6000$. Nhưng vì khó khắn tài chính, công ty phải bán nó ngay lập tức với giá chỉ 4920$. Hỏi so với giá

Question

a) Một chiếc xe đã qua sử dụng được bán với giá 6000$. Nhưng vì khó khắn tài chính,
công ty phải bán nó ngay lập tức với giá chỉ 4920$. Hỏi so với giá bán ban đầu, công
ty đã bán với giá thấp hơn bao nhiêu phần trăm?
b) Một công ty bất động sản mua một ngôi nhà với giá 18 tỷ đồng. Họ bỏ ra 200 triệu
để sửa chữa ngôi nhà. Sau 3 tháng, họ bán lại ngôi nhà và lời được số tiền bằng 11%
so với tổng tiền vốn lúc đầu. Hỏi trung bình mỗi tháng công ty lời được bao nhiêu
tiền?

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-07-11T13:23:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:24:41+00:00

  Đáp án:

  $a)$So với giá ban đầu, công ty đã bán thấp hơn: $18\%$

  $b)$Trung bình mỗi tháng công ty lời: $\dfrac{2002}{3}$(triệu đồng) 

  Giải thích các bước giải:

  $a)$Giá bán xe thực tế so với giá ban đầu bằng $\dfrac{4920}{6000}.100\%=82\%$

  Vậy so với giá ban đầu, công ty đã bán thấp hơn: $100\%-82\%=18\%$

  $b)$Tổng số tiền bỏ ra để mua và sửa nhà là: $18000+200=18200$(triệu đồng)

  Số tiền lời: $11\%.18200=2002$(triệu đồng)

  Trung bình mỗi tháng công ty lời: $\dfrac{2002}{3}$(triệu đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )