a) một ô tô chuyển động đều với vận tốc 43,2km/h, lực ma sát và lực cản tác dụng lên 1/2 trọng lượng xe. tính công và công suất của xe trong 20 phút .

Question

a) một ô tô chuyển động đều với vận tốc 43,2km/h, lực ma sát và lực cản tác dụng lên 1/2 trọng lượng xe. tính công và công suất của xe trong 20 phút . biết khối lượng xe là 2,4 tấn`
b) một cần câu có công suất 2,5kW nâng 1 kiện hàng 600kg lên cao 9m. hiệu suất của cần cẩu là 80%. tính thời gian cần cẩu thực hiện công việc trên
giúp mik 2 câu này với ạ

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-17T07:06:36+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T07:08:29+00:00

  Đáp án:

   a. 172800000J; 144000W

  b. 27s

  Giải thích các bước giải:

   a. Lực ma sát:

  \[{F_{ms}} = 0,5m.10 = 0,5.2400.10 = 12000N\]

  Ô tô chuyển động thẳng đều, lực kéo

  \[F = {F_{ms}} = 12000N\]

  \[v = 43,2km/h = 12m/s\]

  Công và công suất của xe

  \[\begin{array}{l}
  A = Fs = Fvt = 12000.12.20.60 = 172800000J\\
  P = \frac{A}{t} = Fv = 12000.12 = 144000{\rm{W}}
  \end{array}\]

  b. Thời gian cần cẩu thực hiện công việc trên

  \[\begin{array}{l}
  H = \frac{{{A_i}}}{A}.100\% \\
   \Rightarrow 0,8 = \frac{{10mh}}{{pt}}\\
   \Rightarrow 0,8 = \frac{{10.600.9}}{{2500.t}}\\
   \Rightarrow t = 27s
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )