A = x mũ 4 – 5x mũ 2 + 4 / x mũ 4 – 10x mũ 2 + 9 a) RÚT GỌN A b) TÌM x Để a = 0 lưu ý : cái 5x mũ 2 và 10 x mũ 2 số mũ 2 chỉ có mỗi của x thôi GIÚP

Question

A = x mũ 4 – 5x mũ 2 + 4 / x mũ 4 – 10x mũ 2 + 9
a) RÚT GỌN A
b) TÌM x Để a = 0
lưu ý : cái 5x mũ 2 và 10 x mũ 2 số mũ 2 chỉ có mỗi của x thôi
GIÚP TỚ VỚI , PLESE 🙂

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-05T10:09:57+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T10:11:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

   ĐKXĐ: $x \ne \left\{ { \pm 1; \pm 3} \right\}$

  a) Ta có:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{{x^4} – 5{x^2} + 4}}{{{x^4} – 10{x^2} + 9}}\\
   = \dfrac{{{{\left( {{x^2}} \right)}^2} – {x^2} – 4{x^2} + 4}}{{{{\left( {{x^2}} \right)}^2} – {x^2} – 9{x^2} + 9}}\\
   = \dfrac{{{x^2}\left( {{x^2} – 1} \right) – 4\left( {{x^2} – 1} \right)}}{{{x^2}\left( {{x^2} – 1} \right) – 9\left( {{x^2} – 1} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} – 4} \right)}}{{\left( {{x^2} – 1} \right)\left( {{x^2} – 9} \right)}}\\
   = \dfrac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} – 9}}
  \end{array}$

  Vậy $A = \dfrac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} – 9}}$ với $x \ne \left\{ { \pm 1; \pm 3} \right\}$

  b) Để $A=0$ 

  $\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow \dfrac{{{x^2} – 4}}{{{x^2} – 9}} = 0\\
   \Leftrightarrow {x^2} – 4 = 0\\
   \Leftrightarrow {x^2} = 4\\
   \Leftrightarrow x =  \pm 2\left( {tm} \right)
  \end{array}$

  Vậy $x =  \pm 2$ thỏa mãn đề.

  0
  2021-10-05T10:11:42+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Điều kiện : `x \ne {±1; ±3}`

  `a) A = (x^4 – 5x^2 + 4)/(x^4 – 10x^2 + 9)`

  `-> A = ( (x^2)^2 – x^2 – 4x^2 + 4)/( (x^2)^2 – x^2 – 9x^2 + 9)`

  `-> A = (x^2 (x – 1) + 4 (x^2 – 1) )/(x^2 (x^2 – 1) – 9 (x^2 – 1) )`

  `-> A = (x^2 – 4)/(x^2 – 9) (1)`

  Vậy ..

  `b)`

  Với `A = 0 -> (1)` sẽ là :

  `A = (x^2 – 4)/(x^2 – 9) = 0`

  `->   x^2 – 4 = (x^2 – 9) . 0 = 0`

  `->  x^2 = 4`

  `-> x^2 = (±2)^2`

  `-> x = ±2`

  Vậy ..

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )