a)Muốn nguồn âm phát ra âm cao,âm thấp cần thay đổi tần số dao động ntn? b)Muốn nguồn âm phát ra âm to,âm nhỏ cần thay đổi biên độ dao động ntn?

Question

a)Muốn nguồn âm phát ra âm cao,âm thấp cần thay đổi tần số dao động ntn?
b)Muốn nguồn âm phát ra âm to,âm nhỏ cần thay đổi biên độ dao động ntn?

in progress 0
Josephine 1 tháng 2021-08-07T20:42:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:43:21+00:00

  a)Muốn nguồn âm phát ra âm cao tần số giao động lớn

  Muốn nguồn âm phát ra âm thấp tần số giao động nhỏ

  b)Muốn nguồn âm phát ra âm to biên độ dao động lớn

  Muốn nguồn âm phát ra âm nhỏ biên độ dao động nhỏ

  0
  2021-08-07T20:43:49+00:00

  Đáp án:

   a. Âm cao, âm thấp phụ thuộc vào tần số. 
  Muốn âm cao thì tần số dao động phải lớn còn muốn âm thấp thì tần số dao động phải nhỏ. 

  b. Âm to, âm nhỏ phụ thuộc vào biên độ dao động. 

  Muốn âm to thì biên độ dao động lớn, muốn âm nhỏ thì biên độ dao động phải nhỏ.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )