a) Nêu các phương pháp tạo ra các giống cây trồng có thêm một hoặc một số gen hoàn toàn mới so với giống cùng loài trước đó. b) Hiện tượng thoái hó

Question

a) Nêu các phương pháp tạo ra các giống cây trồng có thêm một hoặc một số gen hoàn toàn mới so với giống cùng loài trước đó.
b) Hiện tượng thoái hóa ở các giống cây trồng biểu hiện qua những dấu hiệu cơ bản nào?
c) Ở một loài thực vật, gen H (trội hoàn toàn) quy định thân cao, gen đột biến h quy định thân thấp. Từ một cây có kiểu gen Hh trải qua quá trình tự thụ phấn liên tục sẽ tạo ra tỉ lệ cây thân thấp ở thế hệ F4 chiếm bao nhiêu %?

in progress 0
aikhanh 2 giờ 2021-09-19T02:48:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T02:49:52+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a. Công nghệ là biến đổi gen của thực vật: công nghệ chuyển gen, gây đột biến nhân tạo

  VD: cà chua chuyển gen chống thôi, cây 3n cho quả to không hạt

  b, Hiện tượng thoái hóa ở cây trồng : các cá thể con ở thế hệ sau có sức sống kém dần như phát triển chậm, chiều cao cây và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết ,… 

  c, F4 thân thấp có tỉ lệ là hh = ( 1- $\frac{1}{2^{4} }$ ) : 2 = $\frac{15}{32}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )