a) ngành công nghiệp nào ở hoa kì chiếm 80% sản lượng toàn ngành công nghiệp? b) kể tên các đô thị ở Bắc Mĩ có dân số trên 10 triệu người?

Question

a) ngành công nghiệp nào ở hoa kì chiếm 80% sản lượng toàn ngành công nghiệp?
b) kể tên các đô thị ở Bắc Mĩ có dân số trên 10 triệu người?

in progress 0
Harper 3 tháng 2021-09-10T11:57:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T11:59:34+00:00

  a) Ngành Công Nghiệp Chế Biến

  b) Các đô thị ở Bắc Mĩ có dân số trên 10 triệu người là Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.

  #NOCOPY 

  0
  2021-09-10T11:59:40+00:00

  a) Ngành công nghiệp chế biến

  b)Các đô thị ở Bắc Mĩ có dân số trên 10 triệu người:  Niu-I-ooc, Mê-hi-cô City và Lốt-An-giơ-lét.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )